Tìm hiểu dự án đầu tư và các bước lập dự án trong xây dựng

Để quản lý được việc sử dụng vốn trong quá trình đầu tư xây dựng đạt được kết quả kinh tế cần phải lập dự án đầu tư cho hoạt động đó, dựa trên dự án đầu tư các cơ quan nhà nước sẽ tiến hành cấp phép đầu tư.

duandautu

Làm thế nào để lập dự án đầu tư hoàn chỉnh?

–          Nghiên cứu về sự cần thiết và quy mô đầu tư cho hợp lý

–          Xác định thời điểm đầu tư và chọn hình thức đầu tư.

–          Điều tra, khảo sát, chọn địa bàn đầu tư.

–          Lập dự án đầu tư

Cách tiến hành lập dự án đầu tư: gồm báo cao tiền khả thi và báo cáo khả thi

+ Báo cáo tiền khả thi:

Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi và khó khăn.

Qui mô dự án và hình thức đầu tư.

Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất, các vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, tái định cư, nhân công …..) được phân tích, đánh giá cụ thể.

Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ, kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư, nguyên vật liệu, dịch vụ, hạ tầng cơ sở.

Lựa chọn các phương án xây dựng.

Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vồn, khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ và thu lãi.

Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế – xã hội của dự án.

Thành phần, cơ cấu của dự án :tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục.

+ Báo cáo khả thi :

Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư:

– Mục tiêu đầu tư

– Địa điểm đầu tư

– Qui mô đầu tư

– Vốn đầu tư

– Thời gian, tiến độ thực hiện dự án

– Các giải pháp về kiến trúc, xây dựng, công nghệ, môi trường

– Phương án sử dụng lao động, quản lý khai thác dự án

– Các hình thức quản lý dự án

– Hiệu quả đầu tư

– Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án

– Tính chất tham gia, mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

menu
menu