Home CAM Tìm hiểu về phần mềm Alphacam

Tìm hiểu về phần mềm Alphacam

by vinhtu

1.Thể hiện khối solid hoàn chỉnh cho dao và mâm dao tiện

Alphacam 2014 R1 bây giờ hỗ trợ Full Solid Model thể hiện các dao tiện và giá dao khi sử dụng các tùy chọn mô phỏng khối (menu View).

Các trường bổ sung để xác định các đồ họa tiên tiến đã được thêm vào hộp thoại ‘Define Tool’.

đầu dao tiện7

Trong 2014 R1, Alphacam giờ đây hỗ trợ 3 loại mâm tiện:

  • Xoay
  • Tuyến tính
  • Cơ cấu thay dao

Lệnh ‘Open Turret’ mới có sẵn trongcả hai menu Machine và biểu tượng trên Turrets tab của Project Manager.

đầu dao tiện6

Nhiều mâm tiện được tải để tạo ra các thiết lập gia công phức tạp.

đầu dao tiện5

Ví dụ về dao tiện và chui dao.

đầu dao tiện4

Ví dụ về  nhiều mâm dao tiện.

đầu dao tiện3

Các loại đầu chống tâm với di chuyển phôi trong mô phỏng khối.

đầu dao tiện2

Cắt Spline / Polyline  – Hỗ trợ Multicut

Lệnh Cut Spline / Polyline đã được tăng cường để tạo nhiều lớp cắt bằng cách xác định độ sâu ban đầu và lượng dư, độ sâu và số lượng dư cuối cùng và số lượng đường cắt cần thiết.

Đường dẫn có thể được thiết lập hai chiều và tự động liên kết để tránh rút dao.

đầu dao tiện1

2.Xử lý đa nhiệm của chu trình gia công 3D Alphacam

Một số hoạt động gia công 3D có thể được xử lý cùng một lúc

Hủy bỏ gia công 3D

Operations Tab cho thấy các gia công được xử lý và người sử dụng bây giờ có thể

hủy bỏ và sau đó chỉnh sửa các tham số và khởi động lại.

đa nhiệm alphacam5

Các cải tiến tiện khác

 Part-Off Cycle được hỗ trợ đối với mâm tiện.

 Đường vào/ ra dao có thể chỉnh sửa được dành cho gia công tinh cân bằng

 Project Manager – Tùy chọn chỉnh sửa đường vào/ ra dao trên Finishing Operations

 tùy chọn New Angle settings cho Auto Lead-In/Out

đa nhiệm alphacam4

Các tính năng mới trong Phay / Router Alphacam 2014 ( Phay/router Alphacam 2014)

Solid Tooling Support

Alphacam 2014 R1 giờ đây hỗ trợ Full Solid Model của các dao phay và và giá dao khi sử dụng tùy chọn Solid Simulation (menu View).

Các trường bổ sung xác định các đồ họa tiên tiến đã được thêm vào hộp thoại ‘Define Tool’.

đa nhiệm alphacam3

Cut Spline / Polyline – Multicut Support

Lệnh Cut Spline / Polyline đã được tăng cường để tạo ra các lát cắp lớp bằng cách xác định độ sâu ban đầu, lượng phôi, độ sâu cuối cùng và số lượng phôi và số lượng vết cắt yêu cầu.

Đường dẫn có thể được thiết lập hai chiều và tự động liên kết để tránh rút dao.

đa nhiệm alphacam2

Gia công 3D trong nền

Một số hoạt động gia công 3D có thể được xử lý cùng một lúc

Hủy bỏ gia công 3D

Operation Tab chỉ ra loại gioa công được xử lý và người sử dụng bây giờ có thể

hủy bỏ và sau đó chỉnh sửa các thông số và khởi động lại.

đa nhiệm alphacam1

3.Bộ chuyển đổi file CAD cho alphacam 2014

SpaceClaim Translator mới

Alphacam 2014 R1 giới thiệu chương trình tải tập tin SpaceClaim ,hỗ trợ các tập tin với  tất cả các phiên bản bao gồm cả SpaceClaim 2012 +.

Tùy chọn mới này nằm trong tất cả các hệ thống bản quyền  Alphacam Advanced and Ultimate

Việc tải của khối rắn và tấm (được tải như thực thể bề mặt) từ các tập tin SpaceClaim đều được hỗ trợ. Việc tải 2D thì không được hỗ trợ.

chuyển đổi cad

4.Nâng cấp chương trình load file DWG alphacam 2014

Chương trình tải Alphacam DWG  đã được nâng cấp để hỗ trợ tải các tập tin DWG bao gồm cả tập tin AutoCAD 2014.

Tùy chọn Maintain Layer Visibility mới được kiểm tra theo mặc định để tải các tập tin DWG với các lớp đánh dấu có thể quan sát trong tập tin. Bỏ tùy chọn này để tải tất cả các lớp trong tập tin.

dwg alphacam2

Cải tiến Nhập DXF

Các cải tiến đáng kể đã được thực hiện với việc nhập văn bản vào các tập tin DXF bao gồm các bản sửa lỗi:

 điểm gắn: – vị trí đặt và căn chỉnh văn bản chính xác

 nhúng định dạng – văn bản chính xác được  hiển thị và được loại bỏ

dấu ngoặc nhọn ‘{}’ không chính xác

 văn bản được sắp xếp- được đăt ở vị trí chính xác và không chồng lên nhau, rất hữu ích để hiển thị dung sai văn bản

Tùy chọn Maintain Layer Visibility mới được kiểm tra theo mặc định để tải tập tin DXF với các lớp được đánh dấu có thể quan sát trong tập tin. Bỏ chọn tùy chọn này để tải tất cả các lớp trong tập tin.

dwg alphacam1

5.CAD to CAM – thay đổi giao diện người dùng alphacam 2014

Trong các phiên bản trước, tùy chọn CAD CAM không được hiển thị trong giao diện người dùng mặc định mà phải được kích hoạt từ hộp thoại Utils, Add-in.

Các chức năng mới được thêm vào CAD to CAM trong phiên bản này giúp mọi người  dễ dàng truy cập.

giao diện alphacam 20143

CAD to CAM – nhập nhiều khối

Việc xử lý lớp  của CAD to CAM của Alphacam giờ đây có thể xử lý cắt chi tiết bảng khối từ Part Modeler, Solid Edge, SolidWorks và Autodesk Inventor.

Các lớp có thể được nhập khi thiết lập trong Feature Extraction Configuration của Alphacam và chúng có thể được chỉ định loại gia công, Multidrill và Panel.

Tùy chọn các tập tin Imporrt and Export Job Project mới cho phép nhập và xuất các tập tingiới hạn (CSV). Nếu tập tin CSV để nhập không phù hợp, nó có thể được tái định dạng bằng cách sử dụng tiện ích CSV File Utility mới.

giao diện alphacam 20142

Tiện ích CSV file Utility

CSV file Utility add-in đã được thêm vào Alphacam để xử lý nhiều tập tin CSV từ định dạng có sẵn thành các định dạng khác bởi chương trình nhập như CDM,  APM, Style Layer Processing và CAD to CAM.

Tính năng bao gồm:

  • Tái định vị các tập tin CSV hiện có
  • Xác định các trường cố định trong danh sách
  •  Nhiều đề án lập danh sách
  • Thêm, loại bỏ và xác định lại tiêu đề
  • Xử lý hàng loạt

giao diện alphacam 20141

6.Cải tiến giao diện người dùng trong alphacam 2014

Công cụ cải tiến hộp thoại tùy chọn dao

Hộp  thoại được cải tiến để ghi nhớ / lưu trữ kích thước của các cột và cách sắp xếp (tên, số lượng, loại, …)

Hộp thoại Common thiêt lập tất cả các mô-đun với các cột bổ sung để hỗ trợ thông tin của cả dao Phay và Tiện.

Dao  này cũng có thể được lựa chọn từ mâm tiện.

giao diện alphacam 20142

Chương trình Màu sắc mới cho khu vực đồ họa Alphacam

Màu sắc của khu vực đồ họa Alphacam khi một mô hình khối được nạp đã được

thay đổi so với màu xám trước đây thành màu xám / xanh

Chương trình màu sắc mới giúp Alphacam cái nhìn trực quan trong khi cũng giúp việc quan sát các yếu tố khác nhau trong một tập tin chi tiết dễ dàng hơn.

Chương trình màu sắc mặc định khi chi tiết không phải khối được nạp vào Alphacam không thay đổi.

giao diện alphacam 20141

7.Cải tiến Nesting trong alphacam 2014

Sửa chữa các chi tiết được lồng nhau bên trong các bộ phận khác.

Với sự kết hợp nhất định của Operrations và Lead In/Outs, hình dạng nghệ thuật không được phân tích chính xác và một số chi tiết không được đặt đúng chỗ.

Cải tiến hỗ trợ cho đối chiếu các chi tiết.

Tooling Directions được duy trì khi các chi tiết dao được đối chiếu, CW / CCW, Climb / Conventional, …

nesting alphacam2

Cải tiến hỗ trợ cho các chi tiết bên trong vùng chi tiết nhỏ

Nhận dạng tốt hơn các vùng chi tiết bên trong lớn hơn, có khả năng

hỗ trợ việc đặt một chi tiết nhỏ để sử dụng tấm tốt hơn.

Sửa chữa để ngăn chặn sự chồng chéo các chi tiết khi sử dụng danh sách chồng nhau.

Một số chi tiết đã bị chồng chéo khi lồng nhau tạo thành một danh sách lồng nhưng trừ trường họp  thực hiện bằng thủ công. Điều này đã được cải thiện bằng cách quản lý tốt hơn đường dẫn nhanh từ các chi tiết trong danh sách chồng lặp.

nesting alphacam1

8.Cải tiến sản xuất Tham số tự động (APM) alphacam

Trimming sử dụng các tập tin Fitting khác

Khả năng “cắt” một tập tin phù hợp bằng cách sử dụng tập tin thích hợp khác.

Các thành phần như cửa với rãnh gia công được cắt bằng cách sử dụng tập tin phù hợp khác nhau (chẳng hạn như một khe hở hoặc tấm) với một khoảng cách khác nhau. Điều này làm giảm gia công không cần thiết , và tạo ra vùng phẳng không cần gia công.

tham số alphacam3

BTL Translator – Hỗ trợ xử lý Bổ sung

Xử lý BTL mới

BTL Translator (Add-in) đã được cải thiện để hỗ trợ các xử lý sau:

 Slot (3/4-016-X)

 Xử lý phác thảo đối với các thành phần

 Xử lý lỗ hở đối với các thành phần

tham số alphacam2

Bài viết liên quan