Tìm tài liệu học pro engineer 5.0

Pro Engineer là phần mềm của hãng Prametric Technology, Corp. Một phần mềm thiết kế theo tham số. Pro Engineer là một phần mềm CAD/CAM/CAE rất mạnh, có khả năng mô hình hóa các chi tiết phức tạp như các loại máy xúc, máy đào đất, ô tô, các biến dạng vỏ tàu thủy… khả năng lắp ráp lớn và rất tối ưu trong thiết kế.

tai-lieu-proe

Một số tính năng của phần mềm proe:

+ Mô hình hóa trực tiếp vật thể rắn

+ Tạo các module bằng các khái niệm và phần tử thiết kế.

+ Thiết kế thông số.

+ Sử dụng cơ sở dữ liệu thống nhất.

+ Có khả năng mô phỏng động học, động lực học kết cấu cơ khí.

Hiện nay, số người sử dụng Pro/E trên thế giới rất nhiều, kể cả Việt Nam do vậy, việc chọn học Pro/E là một hướng đi tốt cho chúng ta trước khi vào nghề và cũng là cách duy nhất để chúng ta nắp bắt, đuổi kịp trình độ công nghệ của thế giới.

Hiện nay phần mềm proe có rất nhiều tài liệu hay đáp ứng được nhu cầu cho các bạn muốn tự học hoặc bạn có thể tham gia các khóa học để rút ngắn được thời gian tự học được truyền đạt kiến thức thực tế từ các giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong nghành.

Một số tài liệu proe miễn phí bạn có thể tham khảo và download

menu
menu