Ansys

Video hướng dẫn cài đặt Ansys 12 32bit- 64 bit trên Windows 7

access_timeTháng Ba 9, 2013

Trình tự cài các soft thuộc họ Ansys ________________________________________ Giải thích các thuật ngữ và trình tự cài đặt họ Ansys 1/ hostname (host) :

Bài tập Ansys POLYFLOW cơ bản- Đầu đùn định hình hình chữ U

access_timeTháng Mười Hai 31, 2012

Trong gói phần mềm Ansys 12 có tích hợp cả POLYFLOW, đây là chương trình tính toán động lực học chất lỏng (CFD) chủ yếu

Phân tích cơ khí với phần mềm ANSYS – Ebook

access_timeTháng Mười Hai 31, 2012

Bộ sách này sử dụng phần mềm ANSYS để phân tích, tính toán trong kĩ thuật. Với các chương khác nhau, hướng dẫn khá cụ

ANSYS 14 -Phần tử Beam189

access_timeTháng Mười Hai 31, 2012

Phần tử Beam189phù hợp cho việc phân tích các kết cấu dày (thick) từ mảnh đến vừa phải . Phần tử được dùng làm cơ

ANSYS 14 -Phần tử Beam188

access_timeTháng Mười Hai 31, 2012

Kể từ phiên bản ANSYS 14, các kiểu phần tử thuộc họ phần tử Beam đã bị lược bỏ bớt, chỉ còn hai phần tử

ANSYS nCode DesignLife 13

access_timeTháng Mười 23, 2012

1. Giới thiệu Hiện tượng mỏi luôn xảy ra khi vật liệu trong chi tiết máy chịu ứng suất lặp lại nhiều lần trong quá

menu
menu