Autoform

Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform

access_timeTháng Năm 29, 2014

        Bước này đòi hỏi người thiết kế phải có nhiều kinh nghiệm để đưa ra phương án hiệu quả nhất, phần

Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform

access_timeTháng Năm 29, 2014

  Thời điểm đầu của quá trình dập vuốt Thời điểm cuối của quá trình dập vuốt sản phẩm bị rách ở các góc  

Thiết lập qui trình và điều kiện làm việc trong dập autoform

access_timeTháng Năm 29, 2014

  Tool setup: Chọn phương pháp dập vuốt là trên máy ép đơn động (chày nằm dưới cối). Toàn bộ mô hình CAD đưa vào

Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform

access_timeTháng Năm 29, 2014

Thiết kế mô hình mặt 3D cho chày, cối, tấm chặn và lưu dạng đuôi “.igs”   Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform

Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong dập tấm autoform

access_timeTháng Năm 29, 2014

    Thanh này chứa các biểu tượng giúp người dùng gọi lệnh một cách nhanh chóng từ các biểu tượng sẵn có.   Bảng

Menu Help trong dập tấm autoform

access_timeTháng Năm 29, 2014

  Hepl®Start help: Mở file hướng dẫn của hãng Autoform Hepl®Copyright: Mở xem thông tin bản quyền của phần mầm Autoform

Menu Window trong dập tấm autoform

access_timeTháng Năm 29, 2014

  Window®Icon bar: Tắt hoặc mở thanh công cụ chứa các biểu tượng phía trên màn hình Window®Bottom bar: Tắt hoặc mở thanh hiển thị

Menu Options trong dập tấm autoform

access_timeTháng Năm 29, 2014

  Options®2D/3D measurement: Đo khoảng cách 2 điểm trên chi tiết theo độ lớn Options®Vector measurement: Đo khoảng cách 2 điểm trên chi tiết theo

Menu View trong dập tấm autoform

access_timeTháng Năm 29, 2014

  View®From +x: Xem chi tiết theo hướng nhìn từ mũi trục x View®From +y: Xem chi tiết theo hướng nhìn từ mũi trục y

Menu Display trong dập tấm autoform

access_timeTháng Năm 29, 2014

      Display®Fill styles: Điều khiển hiển thị dạng bề mặt, lưới hoặc cả hai -Filled: hiển thị dạng mặt -Mesh: hiển thị dạng

1 2 3
menu
menu