CAD/CAM

Giải thuật cho phương pháp ESO

access_timeTháng Chín 9, 2013

Giải thuật Dưới đây trình bày giải thuật cho từng phương pháp. Hình 1 Giải thuật phương pháp mật độ   Hình 2 Giải thuật

Mô phỏng số sản phẩm cơ khí

access_timeTháng Chín 9, 2013

 MÔ PHỎNG SỐ TỐI ƯU KlỂU DÁNG KẾT CẤU Lĩnh vực tối ưu hóa kiểu dáng kết cấu bắt đầu từ 1988 theo nghiên cứu

Tối ưu kiểu dáng sản phẩm cơ khí

access_timeTháng Chín 9, 2013

TỐI ƯU KIỂU DÁNG Mục đích của tối ưu hóa về dáng là tìm cách phân bố vật liệu tốt nhất cho cấu trúc để

Tối ưu hình dáng sản phẩm cơ khí

access_timeTháng Chín 9, 2013

TỐI ƯU HÌNH DÁNG Trong suốt quá trình tối ưu cần phải xác định giá trị các biến thiết kế để hình dáng tối ưu

Tối ưu kích thước sản phẩm cơ khí

access_timeTháng Chín 9, 2013

TỐI ƯU KÍCH THƯỚC Tối ưu kích thước là giải pháp đơn giản nhất trong loại tối ưu cấu trúc ba chiều trong thiết kế

Thiết kế tối ưu cơ cấu sản phẩm cơ khí

access_timeTháng Chín 9, 2013

THIẾT KẾ TỐI ƯU KẾT CẤU Muốn tồn tại trên thị trường, sản phẩm phải hội đủ ba yếu tố: chất lượng cao nhất, chi

QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VỚI HỆ THỐNG CAD/CAE

access_timeTháng Chín 9, 2013

 QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VỚI HỆ THỐNG CAD/CAE Quá trình thiết kế bắt đầu bằng việc tìm hiểu nhu cầu thị trường và kết thúc

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG

access_timeTháng Chín 5, 2013

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG Úng dụng các hệ thống mô hình hóa 3D để xây dựng thư viện hỗ

Mô phỏng động học với Autodesk Inventor

access_timeTháng Chín 5, 2013

Mô phỏng động học với Autodesk Inventor Dynamic Simulation thực hiện việc mô phỏng chuyển động, xác định vận tốc, phân tích động lực học

Xác định tần số và dao dộng riêng của kết cấu

access_timeTháng Chín 5, 2013

Xác định tần số riêng và dạng dao dộng riêng của kết cấu Việc xác định tần số và dạng dao động riêng rất quan

menu
menu