Home CAM Tính năng cơ bản của phần mềm ESPRIT (phần3)

Tính năng cơ bản của phần mềm ESPRIT (phần3)

by vinhtu

13.Xuất file báo cáo bằng Excel Esprit 2014

Xuất dữ liệu gia công từ một tài liệu ESPRIT vào một bản báo cáo đã thiết lập, sẵn sàng in theo dạng Microsoft Excel (xlsx)..

Ngoài danh sách đồ họa của các dao, các hoạt động, và tọa độ làm việc, bản báo cáo còn bao gồm cả hướng dẫn thiết lập tùy chỉnh và biểu đồ thời gian. Các biểu đồ thời gian cho thấy thời gian hoạt động cho mỗi dao, mỗi nhóm quá trình, mỗi tạo độ công việc, và nhiều cái khác nữa.

báo cáo esprit1

Giá trị của Customized Shop Floor Reports

• Giảm thiểu thời gian thiết lập với các hướng dẫn tùy chỉnh và danh sách tất cả các dao cần thiết cho công việc

• Loại bỏ lỗi hoạt động bằng cách cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác về công việc hiện hành

• Cải thiện năng suất với các biểu đồ thời gian đồ họa

• Đảm bảo rằng các quy trình được tiếp tục với các hướng dẫn in cho mỗi công việc

• So sánh công việc hiện tại với công việc trước đây để quá trình gia công có thể cải tiến liên tục

Cách hoạt động

Để tạo ra một bản báo cáo, hãy nhấp vào “Create Excel Report” trên menu File.

Người sử dụng sẽ xác định các tùy chọn cho bản báo cáo và sau đó nhấp chuột vào nút OK để tạo bản báo cáo như 1 bảng tính Excel.

Nhiều tùy chọn có sẵn cho phép người dùng tùy chỉnh:

• Các thông tin được in ở đầu mỗi trang, chẳng hạn như tiêu đề báo cáo, chi tiết, gia công, và vật liệu. Thông tin này cũng có thể được xuất ra như một tấm bìa riêng.

• Các trang bao gồm trong báo cáo, chẳng hạn như hướng dẫn thiết lập, danh sách hoạt động, danh sách dao, và biểu đồ thời gian

• Các thông tin hiển thị trên mỗi trang, chẳng hạn như số hoạt động và tên trong danh sách hoạt động hoặc các loại dao và bán kính lưỡi cắt trong danh sách dao

• Các định dạng của bản báo cáo, chẳng hạn như kích thước hình ảnh, màu chữ, và màu sắc trong các biểu đồ thời gian

• Vị trí lưu bản báo cáo

Để biết thông tin chi tiết về tất cả các tùy chọn, nhấn vào nút Help.

Hình 1: Danh sách hoạt động

báo cáo esprit2

Hình 2: Biểu đồ Thời gian

báo cáo esprit3

Một biểu đồ thời gian cho Process Groups cũng có thể là đầu ra. Process Group là nhãn cho phép người dùng nhóm nhiều hoạt động với nhau một cách có ý nghĩa.

Hình 3: Process Groups

báo cáo esprit4

Người sử dụng chọn các hoạt động trong Operation Manager và sau đó vào một nhãn hiệu của Process Group trong Property Browser như một thuộc tính tùy chỉnh của Excel Report Add-In.

Hình 4: Tính năng Process Group

báo cáo esprit5

14.Giới thiệu về eMerge Esprit 2014

Bộ phần mềm ESPRIT Export (tạo) và Import (hợp nhất) (*.emp) để hợp nhất các yếu tố được chọn từ một tập tin ESPRIT. Esp vào 1 tập tin khác. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm các tính năng, các lớp, khối, mô hình STL, mặt phẳng làm việc, và tọa độ làm việc.

Xuất tất cả các mục hỗ trợ hoặc chỉ chọn xuất các mục đã được nhóm lại hoặc các mục trong danh sách tùy chỉnh. Làm tương tự như vậy với nhập. Khi có một mối rang buộc tồn tại giữa một yếu tố được chọn và một yếu tố khác, chẳng hạn như một tính năng liên quan tới một lớp và tọa độ làm việc, các yếu tố tham chiếu sẽ được tự động lựa chọn để đưa vào bộ phần mềm Merge.

tính năng esprit1

Các giá trị của Bộ phần mềm Merge ESPRIT

• Tăng năng suất bằng cách nhập các yếu tố ESPRIT thay vì tái tạo chúng

• Kết hợp dữ liệu vào tài liệu ESPRIT hiện hành, không chỉ với một tài liệu mới

• Chia sẻ các mục dễ dàng hơn với những người sử dụng ESPRIT khác

• Lưu trữ nhóm các mục trong một bộ phần mềm thuận tiện

• Cải thiện tính nhất quán bằng cách tạo ra một thư viện các bộ phần mềm merge chứa các yếu tố thường được sử dụng.

Cách hoạt động

Các lệnh Export Merge Package tính năng esprit2 và Import Merge Package tính năng esprit3 nằm trên thanh công cụ eMerge.

tính năng esprit4

Để chọn các mục trong tài liệu ESPRIT  để xuất, nhấp vào Export Merge Package tính năng esprit5.

Hình 1: eMerge Export Manager

tính năng esprit6

Nếu các yếu tố hỗ trợ được nhóm lại trước khi mở lệnh, các mục này sẽ được

phản ánh trong các số lượng được liệt kê dưới phần Export Selection Summary. Chú ý rằng với bất kỳ lớp nào, mặt phẳng làm việc, và tọa độ làm việc liên quan đến các mục được nhóm sẽ tự động được thêm vào tùy chọn. Nếu tính năng Freeform được nhóm lại, mô hình khối nằm bên dưới cũng được thêm vào tùy chọn.

Hình 2: Các mục được chọn trước trong eMerge Export Manager

tính năng esprit7

Để tạo ra bộ phần mềm merge, nhấp chọn nút Save . Bạn sẽ được gợi ý tên tập tin ESPRIT Merge Package (*.emp).

Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị, kèm theo một nhắc nhở liệu bạn có muốn lưu bộ phần mềm thêm không. Nếu muốn thay đổi lựa chọn và lưu lại thì hãy bấm Yes, hoặc chọn No để đóng Export Manager.

Để nhập dữ liệu từ bất kỳ bộ phần mềm merge .emp nào vào tài liệu ESPRIT, hãy mở tài liệu và sau đó nhấp vào Imporrt Merge Package tính năng esprit8.

Sau khi chọn một tập tin .emp, Hộp thoại Import Manager sẽ mở ra với Import All Elements được kích hoạt mặc định và Import Selection Summary hiển thị số mục

trong tập tin .emp.

Hình 3: eMerge Import Manager.

tính năng esprit9

Nhấp vào nút Merge để đóng Import Manager và xem các mục được tái tạo trong ESPRIT.

Tùy chọn các mục xuất và nhập

Export Manager và Import Manager có một nút mở hộp thoại eMerge Selection Details. Danh sách nhóm quan sát và hiển thị được gán nhãn của các yếu tố hỗ trợ trong tài liệu. Bạn có thể nhấp vào mỗi tab và chọn mục cụ thể mà bạn muốn có trong bộ phần mềm merge.

Hình 4: eMerge Selection Details

tính năng esprit10

Khi bạn đã kết thúc việc lựa chọn mục, đóng hộp thoại eMerge Selection Details để trở về Export Manager hoặc Import Manager.

15.Tự động kiểm tra các mã Gcode được xuất

Kiểm tra và xác nhận rằng thay đổi được thực hiện với các tập tin .asc là đúng và không gây ra bất kỳ thay đổi không mong muốn nào trong đầu ra NC code.

Người sử dụng thiết lập một bộ các tập tin chi tiết ESPRIT và sau đó chạy Post test Automation để so sánh đầu ra với đường cơ sở được thiết lập. Post Test Automation sau đó sẽ tạo ra một báo cáo cho thấy tất cả các sự khác biệt được tìm thấy. Phát triển ban đầu là một công cụ phát triển xử lý bài, mọi người đều có thể sử dụng Post test Automation để so sánh và xác nhận thay đổi trong đầu ra NC code.

xuất Gcode Esprit4

Giá trị của Test Automation đối với Post Pocessor Files

• Xác minh đầu ra NC code khi nâng cấp lên một phiên bản mới của ESPRIT hoặc một phiên bản mới của một tập tin .pst được biên soạn.

• Xác nhận thay đổi khi làm việc với một tập tin thiết lập gia công .ems mới hoặc 1 tập tin mẫu .est mới

• Tạo và kiểm tra đầu ra NC sau khi sửa đổi dữ liệu cho đến khi hài lòng với kết quả

• Tạo một đường cơ sở mới sau khi dữ liệu được kiểm tra đầy đủ

Cách hoạt động

Trước khi bắt đầu thử nghiệm tập tin xử lý dữ liệu, hệ thống phân cấp thư mục sau đây phải được thiết lập trong thư mục mẹ của ứng dụng Post Test Automation:

.. \ ProgramFiles \ DPTechnology \ ESPRIT Post Test Automation

• Tên máy

• Tập tin chi tiết: chứa một hoặc nhiều tập tin ESPRIT

• Bộ xử lý dữ liệu: chứa một hay nhiều bộ xử lý dữ liệu (hoặc các tập tin định dạng gia công .asc, và / hoặc các tập tin được biên soạn. pst, hoặc cả hai)

Các thư mục con trong mỗi thư mục gia công phải được đặt tên là “Part Files” và “Post Processor”; không được thay đổi hoặc cấu hình các tên thư mục con hiện hành.

Hình 1: cấu trúc thư mục Post Test Automation

xuất Gcode Esprit3

Post Test Automation cũng yêu cầu Microsoft Excel 2003 hoặc phiển bản mới hơn, với Microsoft Excel 2010. Post Test Automation có thể không đầy đủ chức năng với các phiên bản của Excel trước năm 2010.

Với các yêu cầu nêu trên, việc chạy chương trình Post Test Automation nằm trên Start menu, All Programs> DP Technology> ESPRIT Post Test Automation.

Hình 2: Khởi động ứng dụng Post Test Automation

xuất Gcode Esprit2

Chọn thư mục mẹ, nơi đặt tất cả các thư mục con Machine của bạn. Chương trình sẽ tìm thấy đúng thư mục và tất cả các Machine Tools trong đó ngay cả khi bạn chọn một trong các thư mục Machine Tool (hoặc thậm chí là bất kỳ thư mục con nào).

Sau khi bạn chọn một thư mục hợp lệ, giao diện Post Test Automation chính sẽ được hiển thị liệt kê các dao gia công được tìm thấy.

Hình 3: Giao diện Post Test Automation.

xuất Gcode Esprit1

Sau đó bạn có thể thực hiện ba nhiệm vụ chính:

• Tạo đầu ra

• So sánh đầu ra

• Sao chép đầu ra  vào thư mục

Để biết thông tin chi tiết về từng nhiệm vụ, nhấp vào Post Test Automation từ Help

 

Bài viết liên quan