TopSolid

Thiết kế theo tham số

access_timeTháng Năm 30, 2015

Thiết kế theo biến Là các thông số được nhập theo dạng biểu thức, bạn có thể khai báo một hằng cho một thông  số

Chế độ ràng buộc và các thông tin liên quan

access_timeTháng Năm 30, 2015

Ràng buộc Tất nhiên là ta không thể vẽ một cách tùy ý, có thể nhập kích thước trước khi vẽ, điều này chỉ phù

Các kiểu phác thảo Topsolid 2013

access_timeTháng Năm 30, 2015

Phác thảo Hay còn gọi là công đoạn dựng hình, áp dụng khi tạo các chi tiết không theo tiêu chuẩn, tiêu chuẩn là hình

Một số thành phần chuẩn Topsolid 2013

access_timeTháng Năm 30, 2015

Trước khi làm việc ta sẽ nắm một số thông tin về ĐIểm chuẩn Trục chuẩn Mặt chuẩn Điểm chuẩn, bạn nhập hệ tọa độ

Thêm dung sai cận trên và cận dưới khi thiết kế Topsolid 2013

access_timeTháng Năm 30, 2015

Nhập giá trị Bạn không chỉ nhập theo các giá trị hằng số, mà có thể theo các công thức, mọi ô nhập đều có

Độ phân giải và đồ họa hiển thị Topsolid 2013

access_timeTháng Năm 30, 2015

Thuộc tính hiển thị Là các thông tin liên quan đến hiển thị, đồ họa và không ảnh hướng đến thiết lập thông số kỹ

Theo dõi và hiệu chỉnh hoạt động Topsolid 2013

access_timeTháng Năm 30, 2015

Operation Đây là thanh quy trình làm việc Hiển thị nó bằng “TopSolid > View > Operations” Ta cũng có thể bỏ thực thi của

Quản lý thao tác và lệnh TopsolidDesgin 2013

access_timeTháng Năm 30, 2015

Một số tùy chọn Options Đây là các tùy chọn riêng cho người dùng, bạn có thể thay đổi thuộc tính mẫu khi thiết kế

Làm quen với Topsolid 2013

access_timeTháng Năm 30, 2015

Trang khởi động Khi bạn mở phần mềm, và chưa có chi tiết nào được mở sẵn thì phần mềm sẽ thể hiện trang này,

Cơ bản Topsolid 2013

access_timeTháng Năm 30, 2015

Phần tao tác với File Tương tự như với các phần mềm khác như Open, Save, Save As, và với topsolid khi bạn chưa lưu

1 2 3 15
menu
menu