TopSolid

Giao diện cơ bản của thiết kế Topsolid

access_timeTháng Tư 6, 2015

Hình 10  Thanh trạng thái Cung cấp thông tin phản hồi và cho phép người dùng nhanh chóng thiết lập   các lớp, màu sắc, hiển

GIỚITHIỆU PHẦN MỀM TOPSOLID

access_timeTháng Tư 6, 2015

TopSolid là một phần mềm chạy trong môi trường Windows.      Phần mềm Topsolid   TopSolid là sản phẩm cốt lõi của một tổng

Hướng nhìn gia công trên bảng mẫu

access_timeTháng Chín 6, 2014

Có thể đặt hình gia công trong template. Bạn cần sử dụng Define part | Machining | First position/Second position. Để định vị hình bạn

Cải tiến của cho nhiều góc vát

access_timeTháng Chín 6, 2014

Free scale factor Bây giờ nó có thể lựa chọn xem các yếu tố quy mô của nhiều bản thảo là có sẵn hoặc liên

Cải thiện hệ thống hóa cạnh thế hệ tự động

access_timeTháng Chín 6, 2014

Trong Tools | Options | TopSolid’Wood Configuration | Edge / Laminate | Automatic codification of Edge, có thể tạo ra tự động pháp điển hóa

quản lý các cạnh và Tấm mỏng topsolid

access_timeTháng Chín 6, 2014

Một số cải tiến trong phiên bản này đang được thực hiện cho quản lý các cạnh và Tấm mỏng. Tùy chọn All edges and

Các cải tiến của loại mép end cut topsolid

access_timeTháng Chín 6, 2014

Chức năng panel, giới hạn của end cut types of edges sẽ tốt hơn trong 1 số trường hợp:

Thuộc tính của bảng

access_timeTháng Chín 6, 2014

trong TopSolid’Wood, nếu sử dụng tùy chọn copy panel để tạo lại panel entity từ 1 bảng có sẵn, các mép, tấm mỏng, và các

Các cải tiến khác của panel entity khi tạo bảng

access_timeTháng Chín 6, 2014

Khi tạo hoặc sao chép bảng, tất cả mép sẽ được định vị thể hiện hệ thống tọa độ và trục được chọn đầu tiên 

Cải tiến định nghĩa nhiều chi tiết.

access_timeTháng Chín 6, 2014

Từ nay, nếu chọn chi tiết  của Define multiple parts thì không cần thêm  vào cutting-up, nó sẽ tự động thêm vào  cutting-up, theo kiểu

menu
menu