Unstamping: Phân tích kết quả dập và không dập topsolid

Lệnh Analyze unstamping results (FTI) cho phép xem:

FORMING ZONES;

SAFETY ZONES.

Hiển thị FORMING ZONES cho phép xem các vùng khác trên chi tiết, tùy thuộc vào loại recorded strains tùy vào kết nối và cường độ kéo giãn và rút được phân tích.

nq2

Forming zone analysis sample

Hiển thị SAFETY ZONES cho phép bạn kết hợp các phân tích của formings đến giới hạn đàn hồi chuẩn để xem các khu vực theo tiêu chí khả thi rõ ràngnq3

Safety zone analysis sample

 

Tuy nhiên, phân tích này có một số ràng buộc. Nó sử dụng một giá trị độ dày ổn định cho toàn bộ chi tiết. Vì vậy, nó mô hình hóa khá xấp xỉ quá trình hình thành các chi tiết thực hiện với nhiều giai đoạn. Các điều kiện giới hạn của quá trình hình thành được bỏ qua (ảnh hưởng của tấm stripper, nắm các nẹp gia cường …).

Kết quả là chỉ có sẵn cho các mô phỏng unstamping thực hiện với các mô-đun của đối tác FTI của chúng tôi.

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu